آفریقای جنوبی دورانی اولیه با عرضه کننده کالا سنگ شکن