هزینه راه اندازی کارخانه مینی سیمان با هزینه ایران