استفاده از گیاهان خرد کن تلفن همراه در ایالات متحده است