روش برای پایه برق از دستگاه های سنگ شکن های قابل حمل